XVIII Kurs medyczny

Postępy w diagnostyce i leczeniu

chorób układu nerwowego u dzieci

map-marker Warszawa

calendar3 26-27 listopada 2021 r.

Program kursu medycznego

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień

 

Sangate Hotel Airport ***

ul. Komitetu Obrony Robotników 32, 02-148 Warszawa

Sala Szmaragd

(dawny hotel Gromada Airport)

 

Piątek, 26 listopada 2021 r.

08.30 - 09.00

Rejestracja uczestników

 

09.00 - 09.15

Prof. Sergiusz Jóźwiak

Otwarcie kursu

09.15 - 10.00

Prof. Sergiusz Jóźwiak

Rozwój koncepcji prewencyjnego leczenia padaczki u dzieci

10.00 - 10.30

Dr n. med. Jolanta Strzelecka

Padaczki fotozależne

10.30 - 11.15

Dr n. med. Dorota Domańska-Pakieła

Nowe klasyfikacje zespołów padaczkowych Międzynarodowej Ligii Przeciwpadaczkowej (ILAE)

11.15 - 11.45

Przerwa na kawę i herbatę

 

11.45 - 12.15

Prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

Autoimmunologiczna etiologia padaczki
– co wiemy na pewno

12.15 - 13.00

Prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

Padaczka wieku szkolnego – demonstracja przypadków

13.00 - 14.15

Przerwa obiadowa

 

14.15 - 14.45

Dr n. med. Agnieszka Wencel-Warot

Prof. Barbara Steinborn

Znaczenie p-ciał antyMOG w diagnostyce chorób demielinizacyjnych

14.45 - 15.15

Dr n. med. Agnieszka Wencel-Warot

Prof. Barbara Steinborn

Druga linia leków w terapii SM u dzieci - wskazania i dobór leków
15.15 - 15.35

Prof. Dagmara Mirowska-Guzel
Wykład sponsorowany
przez firmę Sanofi Genzyme

Dobór terapii SM w oparciu o leczenie lekami w pierwszej linii programu lekowego
15.35 - 16.00 Przerwa na kawę i herbatę  
16.00 - 16.45 Prof. Mariusz Wysocki Postępy w terapii nerwiakowłókniakowatości typu 1

16.45 - 17.15

Dr Paweł Dryżałowski

Padaczka w Zespole Downa

17.15 - 17.45

Dr Katarzyna Fedorczyk

SUDEP - aktualny stan wiedzy

17.45 - 18.00

Prof. Sergiusz Jóźwiak

Podsumowanie pierwszego dnia

 

Sobota, 27 listopada 2021 r.

08.15 - 08.45

Prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak

Założenia skriningu noworodków w rdzeniowym zaniku mięśni

08.45 - 09.10

Prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak

Postępy w leczeniu SMA

09.10 - 09.30

Prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak

Wykład sponsorowany przez firmę Biogen

Program lekowy B102 SMA – skuteczne leczenie pacjentów przedobjawowych
09.30 - 09.50

Prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak

Wykład sponsorowany przez firmę Novartis

Terapia genowa w leczeniu SMA

09.50 - 10.20

Prof. Ernest Kuchar

Szczepienia a terapia genowa

10.20 - 10.50 Przerwa na kawę i herbatę  
10.50 - 11.35 Prof. Marek Jóźwiak Mózgowe porażenie dziecięce z punktu widzenia ortopedy

11.35 - 12.05

Dr Weronika Golec

Naprzemienna hemiplegia dziecięca (Alternating Hemiplegia of Childhood, AHC)

12.05 - 13.00

Prof. Sergiusz Jóźwiak

Kolokwium. Wręczenie certyfikatów