XVIII Kurs medyczny

Postępy w diagnostyce i leczeniu

chorób układu nerwowego u dzieci

map-marker Warszawa

calendar3 26-27 listopada 2021 r.

Program kursu medycznego

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień

 

Sangate Hotel Airport ***

ul. Komitetu Obrony Robotników 32, 02-148 Warszawa

(dawny hotel Gromada Airport)

 

Piątek, 26 listopada 2021 r.

08.30-09.00

Rejestracja uczestników

 

09.00-09.15

Prof. Sergiusz Jóźwiak

Otwarcie kursu

09.15-10.00

Prof. Sergiusz Jóźwiak

Rozwój koncepcji prewencyjnego leczenia padaczki u dzieci

10.00-10.30

Dr n. med. Jolanta Strzelecka

Padaczki fotozależne

10.30-11.15

Dr n. med. Dorota Domańska-Pakieła

Nowe klasyfikacje zespołów padaczkowych Międzynarodowej Ligii Przeciwpadaczkowej (ILAE)

11.15-12.00

Przerwa na kawę i herbatę

 

12.00-12.30

Prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

Autoimmunologiczna etiologia padaczki
– co wiemy na pewno

12.30-13.15

Prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

Padaczka wieku szkolnego – demonstracja przypadków

13.15-14.30

Przerwa obiadowa

 

14.30-15.00

Dr n. med. Agnieszka Wencel-Warot, prof. Barbara Steinborn

Znaczenie p-ciał antyMOG w diagnostyce chorób demielinizacyjnych

15.00-15.30 Dr n. med. Agnieszka Wencel-Warot, prof. Barbara Steinborn Druga linia leków w terapii SM u dzieci - wskazania i dobór leków
15.30-15.50

Wykład sponsorowany

 

15.50-16.20

Dr Paweł Dryżałowski

Padaczka w Zespole Downa

16.20-16.50

Dr Katarzyna Fedorczyk

SUDEP - aktualny stan wiedzy

16.50-17.00

Prof. Sergiusz Jóźwiak

Podsumowanie pierwszego dnia

 

Sobota, 27 listopada 2021 r.

08.15-08.45

Prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak

Założenia skriningu noworodków w rdzeniowym zaniku mięśni

08.45-09.10

Prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak

Postępy w leczeniu SMA

09.10 - 09.30 Wykład sponsorowany  
09.30 - 09.50 Wykład sponsorowany  

09.50-10.20

Prof. Ernest Kuchar

Szczepienia a terapia genowa

10.20-10.50 Przerwa na kawę i herbatę  
10.50-11.35 Prof. Marek Jóźwiak MPDz z punktu widzenia ortopedy
11.35-12.20 Prof. Mariusz Wysocki Postępy w terapii NF1

12.20-12.50

Dr Weronika Golec

Naprzemienna hemiplegia dziecięca (Alternating Hemiplegia of Childhood, AHC)

12.50-13.45

Prof. Sergiusz Jóźwiak

Kolokwium. Wręczenie certyfikatów