XVIII Kurs medyczny

Postępy w diagnostyce i leczeniu

chorób układu nerwowego u dzieci

map-marker Warszawa

calendar3 26-27 listopada 2021 r.

 

Zarys programu kursu medycznego

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień

 

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego UCK WUM
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

 

26 listopada 2021 r. (piątek)

W godzinach porannych - rejestracja uczestników

Prof. Sergiusz Jóźwiak - Otwarcie kursu

Przez cały dzień - wykładu naukowe, w przerwach kawa, herbata i lunch

Prof. Sergiusz Jóźwiak - Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia kursu

 

27 listopada 2021 r. (sobota)

Od godzin porannych do wczesnego popołudnia - wykładu naukowe, w przerwach kawa, herbata

Prof. Sergiusz Jóźwiak - Kolokwium testowe. Wręczenie certyfikatów i zakończenie kursu